Inschrijven en betalen

Bij inschrijving gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

 

 

Vergeet niet om de juiste cursus te selecteren in het uitklapmenu hieronder!

Ik geef mijn zoon/dochter op voor:
Voornaam kind
Achternaam kind
Leeftijd Kind
Meisje / Jongen
Geboortedatum
Op welke school zit uw kind?
In welke schoolgroep zit uw kind in het schooljaar 2019-2020?
 
Naam ouder
Emailadres ouders
Telefoonnummers ouders
Adres
Op welke wijze bent u bij deze lessen terecht gekomen?
Heeft uw zoon/dochter eerder lessen gevolgd bij TIJ? Zo ja, welke lessen?
Overige opmerkingen of bijzonderheden

Toestemming publicatie foto’s en video’s

Beste ouder/verzorger,
 
Op onze jeugdtheaterschool laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, lessen en voorstellingen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.

Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter.

Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Wilt u dit formulier invullen?

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens activiteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s.

Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere leerlingen soms zelf een keuze willen maken om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.

De toestemming geeft u voor de periode dat uw zoon/dochter bij ons is ingeschreven. U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Thea Pruim

Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van:

dat foto’s en video’s door Jeugdtheaterschool TIJ gebruikt mogen worden *aankruisen waarvoor u toestemming geeft

 
 
 
 
 
 

Vergeet niet bovenin het formulier de juiste cursus te selecteren!

 

inschrijven