Kortingsmogelijkheden

JONGERENCULTUURFONDS

  

Het JONGERENcultuurfonds is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of een andere instelling voor actieve kunstbeoefening.

Ouders, kinderen of cultuuraanbieders kunnen niet zelf een aanvraag doen bij het Jongerencultuurfonds. Aanvragen worden gedaan door professionals die de kinderen en de (financiële) gezinsomstandigheden kennen uit o.a. onderwijs, maatschappelijk werk, jeugdzorg en gezondheidszorg.  Klik hier voor meer informatie.

 

STADSPASKORTING

  

De gemeente Amsterdam biedt voor inwoners met een laag inkomen de mogelijkheid op een reductie op het lesgeld bij de Jeugdtheaterschool TIJ. Klik hier voor meer informatie over de Stadspas.

Stichting Sina

Een aantal van onze leerlingen hebben een al dan niet aanvullende gift ontvangen van stichtig Sina. Klik hier voor meer informatie over de stichting.

korting