TIJ als partner voor uw plan Nationaal Programma Onderwijs

Binnen uw school bent u vast en zeker druk bezig met de plannen voor het Nationaal Programma Onderwijs. Wij willen ons graag aanbieden als sparringpartner in deze bijzondere tijden.

Denktank Nationaal Programma Onderwijs heeft in hun advies gewezen op het belang van sociaal welzijn en bewuste groepsontwikkeling binnen de school, dit is te bereiken door kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Het gevaar van het denken over het oplossen van de “achterstand” is dat er vooral wordt gefocust op kwalificatie. Echter zijn de socialisatie en persoonsvorming van essentieel belang bij het onderwijzen van kinderen en jongeren. TIJ kan u hierbij helpen.

 

Sociaal welzijn en bewuste groepsontwikkeling is voorwaardelijk voor goede en betere leerprestaties in scholen. We willen onze kinderen een stevige basis geven om hun weg te kunnen vervolgen op school, hun vervolgopleiding, de arbeidsmarkt en in de samenleving. Die stevige basis kunnen we verzorgen vanuit de integrale opdracht voor het onderwijs: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. (april 2021, brief Versus Denktank Nationaal Programma Onderwijs)

Net als het Nationaal Programma Onderwijs richt TIJ haar educatie op de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren en specialiseert zich in hun sociale en persoonlijke ontwikkeling.

Theater is binnen de cultuureducatie de vorm die de meeste aansluiting vindt op de vele verschillende persoonlijke ontwikkelingsaspecten van het kind, de jongere en adolescent. Daarom vinden wij het belangrijk om kinderen en jongeren kennis te laten maken met theater en hen de mogelijkheid te bieden hun talenten te ontwikkelen. Dit doen wij door in een veilige omgeving de kinderen en jongeren een open houding aan te laten nemen, de vrijheid te bieden hun nieuwsgierigheid te voeden, fantasie te prikkelen en hun voorstellingsvermogen te stimuleren.

Door theatereducatie óók in te zetten als middel wil TIJ bijdragen aan:

  • de ontwikkeling van de 21th century skills
  •  sociaal-emotionele vaardigheden
  • culturele vorming van uw leerlingen 

Leren creëren geeft kinderen grip op een snel veranderende wereld. Ze leren hun eigen verhalen kennen en waarderen, en kunnen zichzelf hoorbaar maken. Theatereducatie biedt kinderen en jongeren de mogelijkheid zichzelf en hun creatief vermogen te leren kennen en zich daarin te ontwikkelen. Het is van essentieel belang dat zij met elkaar kunnen samenwerken, van elkaar leren en verbinding maken met anderen.

TIJ biedt kunst & cultuur educatie op maat voor basisscholen en voortgezet onderwijs
Kunst- en cultuuronderwijs is nodig om balans in het onderwijs te houden. Om hoofd, hart en handen in evenwicht te laten zijn. Jeugdtheaterschool TIJ vindt het van groot belang dat kinderen en jongeren tijdens hun schooltijd kennis maken met verschillende kunstdisciplines en deelnemen aan inspirerende activiteiten op het  gebied van kunst en cultuur. Kunsteducatie gaat over het ontwikkelen van je kracht en mogelijkheden als individu.

Jeugdtheaterschool TIJ biedt in het kader van NPO

  • Advies aan directie en bestuur: inzetten van cultuureducatie binnen de school
  • Cultuureducatie als werkdrukverlichting
  • Ontwikkelen van lesmateriaal en uitvoeren van lessenreeksen t.b.v. de sociale en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. (ook te koppelen aan lopende vakken binnen het curriculum)
  • Coaching, begeleiding en ondersteuning voor dramadocenten van de school.

 

Voor meer informatie:
Een vrijblijvende offerte of de mogelijkheden bespreken?
Neem contact op met Merel Broeders: binnenschools@jeugdtheaterschooltij.nl

 

TIJ op school Overzicht