Over ons

Bij de theater- en musicallessen van Jeugdtheaterschool TIJ valt een heleboel te ontdekken! Acteren, dansen, zingen, maar ook wie ben ik en wat kan ik allemaal? Want bij TIJ staat de belevingswereld van de leerling centraal. Of ze nu 4 jaar zijn of 18. Onze enthousiaste docenten helpen je om een idee tot leven te brengen op de vloer. We maken spannende presentaties die beginnen bij de ideeën van de leerlingen, hoe gek ze ook zijn! Je leert dus ook met lef te presenteren en met een heleboel lol je ideeën, fantasieën en verhalen te delen. Dit alles doe je met heel veel plezier bij ons op de Jeugdtheaterschool!

Voor kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar hebben wij een breed aanbod in theater- en musicallessen.

Visie en Missie

TIJ levert een bijdrage aan de culturele vorming van kinderen en jongeren in Amsterdam. Met de Binnenschoolse en Buitenschoolse cultuureducatie laten we kinderen en jongeren kennismaken met kunst- en cultuureducatie. Wij prikkelen leerlingen om een eigen kijk op kunst te ontwikkelen en begrip voor elkaar te verbreden.

De artistieke visie van Jeugdtheaterschool TIJ is in één zin samen te vatten:

 ‘Docenten geven leerlingen de tools om hun eigen verhaal te vertellen.’

Een belangrijk element van de artistieke visie is de belevingswereld van kinderen en jongeren als uitgangspunt. Docenten geven leerlingen de middelen om de fantasie, verhalen en ideeën die zij in zich dragen tastbaar te maken en te vertalen naar theater. Door leerlingen vanaf de conceptfase te betrekken bij het maken van presentaties worden voorstellingen gevuld met eigen materiaal. In dit materiaal ligt hun visie op de wereld verscholen die tot het eindproduct in de kern zichtbaar blijft. Leerlingen werken samen mee aan dit product en delen zo hun gedachten over hun eigen plaats in de wereld. Het leren en ontdekken van theaterdisciplines houdt hierdoor zoveel meer in: kinderen en jongeren leren betrokken in de wereld te staan, vol zelfvertrouwen en trots te presenteren en te delen wat hun van binnen beweegt.

Medewerkers en docenten

Een team van professionele en bevlogen docenten geeft lessen in o.a. theater, dans, zang, muziek, beeldend en media. De docenten van TIJ komen van verschillende kunstvak- en docent drama opleidingen. Alle docenten en medewerkers van TIJ zijn in het bezit van een VOG.

Lees meer

Ontstaansgeschiedenis

Ontstaansgeschiedenis TIJ (stichting Theatraal IJburg)

In 2003 kwam Thea Pruim als één van de eerste bewoners naar IJburg. In deze wonderlijke lege zandvlakte vond zij inspiratie en zag zij grote mogelijkheden. Zo organiseerde zij een Jeugdtheaterfestival ‘Spektakel op IJburg’ vol theater, dans, muziek en feest. Al snel volgde de stichting van Jeugdtheaterschool TIJ.

Door een grote vraag naar culturele en creatieve activiteiten op IJburg, groeide de stichting snel uit tot culturele broedplaats. Startende scholen, instanties en opvangcentra klopte bij TIJ aan om zowel binnenschools als buitenschools kunst- en cultuureducatie te verzorgen. Ook startte zij eigen theater- en musicalklassen waar enthousiaste leerlingen hun talenten konden ontdekken en ontwikkelen.

Het aantal bewoners op IJburg groeide en zo ook de Jeugdtheaterschool en haar activiteiten. In basis- en voortgezet onderwijs, maar ook op de hoofdlocatie aan het Ed Pelsterpark en met de komst van de dependances. De theater- en musicalklassen breidden zich uit en leerlingen groeide in talent en kwaliteiten. Zo ontstonden ook de Productieklassen voor jongeren met het oog op theatermaken. De lege zandvlaktes en het ruwe landschap die vandaag de dag nog steeds te vinden zijn op IJburg bezorgen het team van TIJ nog altijd inspiratie. In 2016 werd de Summerschool geboren waarbij jaarlijks eigenzinnige voorstellingen op Blijburg gemaakt worden met kinderen en jongeren. 

Ruim 15 jaar geleden begon TIJ als een bewonersinitiatief en inmiddels is zij uitgegroeid tot professionele Jeugdtheaterschool in Amsterdam. Met prachtige voorstellingen in zowel het theater als op locatie, bruisende activiteiten en een bereik van jaarlijks 3500 fantastische leerlingen!

ANBI gegevens

Activiteiten van Jeugdtheaterschool TIJ

·        Naschoolse- en Buitenschoolse activiteiten

·         Cultuur- en kunsteducatie op basisscholen en VO

De lessen van TIJ worden gegeven door professionele en gepassioneerde vakdocenten die gespecialiseerd zijn in het werken met kinderen en jongeren. Wij geven theater, dans, zang en musical lessen in het CVT op IJburg, op diverse locaties in Amsterdam en in Diemen. Daarnaast organiseerden wij jaarlijks het jeugdtheaterfestival 'Spektakel op IJburg' met meer dan 3000 bezoekers. Wij bieden een uitdagend en inspirerend kunst- en cultuuraanbod op scholen en een uitgebreid activiteitenprogramma. Zie TIJ op school.

 

Doelstellingen Stichting Theatraal IJburg Stichting Theatraal IJburg heeft zich statutair ten doel gesteld:

A.      het ontwikkelen, aanbieden en ( doen) organiseren van algemene, culturele, kunstzinnige en -­mediale activiteiten, ter bevordering van talentontwikkeling en stimulering van culturele en -­sociale cohesie van mensen woonachtig in Amsterdam en omgeving; en

B.      het deelnemen in, het samenwerken met en het verlenen van diensten aan andere ondernemingen en rechtspersonen die aan het voorenstaande bijdragen; en

C.      het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin ----verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

Contactgegevens 
Post en bezoekadres
Stichting theatraal IJburg / Jeugdtheaterschool TIJ

Ed Pelsterpark 8
1087EJ Amsterdam

 

Email: info@jeugdtheaterschooltij.nl
Telefoon: 020-4160701

Overige gegevens
RSIN nummer: 81441048

KVK: 34225602
IBAN: NL21INGB0003934641

  

Meest recente jaarverslag van Stichting Theatraal IJburg: 

Bestuursverslag 2022

Jaarrekening 2022

Algemene voorwaarden van Jeugdtheaterschool TIJ