Ontstaansgeschiedenis

Ontstaansgeschiedenis TIJ (stichting Theatraal IJburg)

In 2003 kwam Thea Pruim als één van de eerste bewoners naar IJburg. In deze wonderlijke lege zandvlakte vond zij inspiratie en zag zij grote mogelijkheden. Zo organiseerde zij een Jeugdtheaterfestival ‘Spektakel op IJburg’ vol theater, dans, muziek en feest. Al snel volgde de stichting van Jeugdtheaterschool TIJ.

Door een grote vraag naar culturele en creatieve activiteiten op IJburg, groeide de stichting snel uit tot culturele broedplaats. Startende scholen, instanties en opvangcentra klopte bij TIJ aan om zowel binnenschools als buitenschools kunst- en cultuureducatie te verzorgen. Ook startte zij eigen theater- en musicalklassen waar enthousiaste leerlingen hun talenten konden ontdekken en ontwikkelen.

Het aantal bewoners op IJburg groeide en zo ook de Jeugdtheaterschool en haar activiteiten. In basis- en voortgezet onderwijs, maar ook op de hoofdlocatie aan het Ed Pelsterpark en met de komst van de dependances. De theater- en musicalklassen breidden zich uit en leerlingen groeide in talent en kwaliteiten. Zo ontstonden ook de Productieklassen voor jongeren met het oog op theatermaken. De lege zandvlaktes en het ruwe landschap die vandaag de dag nog steeds te vinden zijn op IJburg bezorgen het team van TIJ nog altijd inspiratie. In 2016 werd de Summerschool geboren waarbij jaarlijks eigenzinnige voorstellingen op Blijburg gemaakt worden met kinderen en jongeren. 

Ruim 15 jaar geleden begon TIJ als een bewonersinitiatief en inmiddels is zij uitgegroeid tot professionele Jeugdtheaterschool in Amsterdam. Met prachtige voorstellingen in zowel het theater als op locatie, bruisende activiteiten en een bereik van jaarlijks 3500 fantastische leerlingen!