Persoonlijke gegevens
Achternaam (leerling) *
Tussenvoegsel
Voornaam (leerling) *
Voorletters
Geboortedatum (leerling) *
*
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon (ouder)
Mobiel (ouder)
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail (ouder) *
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. (ouder)
T.n.v. (ouder)
Vragen
Op welke school zit de leerling*
In welke schoolgroep/klas leerjaar 2024-2025*
Hoe bent u bij TIJ terecht gekomen
Op welke wijze bent u bij onze lessen terecht gekomen:
Heeft de leerling eerder lessen gevolgd bij TIJ?
Zo ja, welke lessen
 
Maak hieronder de keuze voor les waar u uw kind voor wilt aanmelden
Vakantieactiviteiten 2024-2025
Zomertheaterweek PO | Groep 5 t/m 8
Zomertheaterweek VO | 12+
 
4 t/m 8 jaar (groep 1 t/m 4)
Kleutertheater blok 1 | september 2024 Kleutertheater | heel seizoen met €29,- KORTING
Theatermusicalklas 1 | Zaterdag Theater/Musicalklas 1 | Dinsdag
 
8 t/m 10 jaar (groep 5/6)
Theaterklas 2 IJburg | Zaterdag Theaterklas 2 Zeeburgereiland | Woensdag
Musicalklas 2 | Donderdag
 
10 t/m 12 jaar (groep 7/8)
Theaterklas 3 IJburg | woensdag Musicalklas 3 IJburg | donderdag
Theaterklas 3 Zeeburgereiland | woensdag
 
12 t/m 18 jaar (voortgezet onderwijs)
Theatergroep 4 (1e & 2e klassers) | Donderdag
Theatergroep 5 (3e & 4e klassers) | Woensdag
Theatergroep 6 (5e & 6e klassers) | Woensdag
 
PROEFLES
Is dit de eerste keer dat uw kind lessen volgt bij TIJ en wilt u de eerste les als proefles volgen?
Ja ik wil de eerste les als proefles
 
KORTINGSMOGELIJKHEDEN
Meer weten over de kortingsmogelijkheden? Ga dan naar www.jeugdtheaterschooltij.nl/lesgeld of neem contact met ons op
Ja, wij komen in aanmerking voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur
 
TOESTEMMING PUBLICATIE FOTO’S EN VIDEO’S
Op onze jeugdtheaterschool laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn.
Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, lessen en voorstellingen.
Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.
Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden.
We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen.
De toestemming geeft u voor de periode dat uw zoon/dochter bij ons is ingeschreven.
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming
 
Hierbij verklaart ondergetekende dat foto’s en video’s door Jeugdtheaterschool TIJ gebruikt mogen worden op de volgende wijze:
*aankruisen indien u toestemming geeft
voor PR-doeleinden van de Jeugdtheaterschool via online en offline kanalen zoals posters en social media posts.
Let op: foto's van voorstellingen etc. worden op verborgen locaties wel gedeeld met ouders en leerlingen uit dezelfde klas
 
 
Betaling
Kies hier op welke manier u wil betalen:*
*Als u gebruik maakt van een proefles vult u hier in welke betalingsmogelijkheid u kiest als uw kind besluit door te gaan.
*Bij Stadspas of Jongerencultuurfonds kiest u voor "in een keer betalen".
ALGEMENE VOORWAARDEN
*Ik ga akkoord met de Algemene voorwaarden van Jeugdtheaterschool TIJ
Opmerking