TIJ onder schooltijd

TIJ is door MOCCA gevraagd om mee te denken over het raamleerplan theater voor het Basispakket Cultuureducatie. Samen met andere instellingen geven wij vorm aan de lange leerlijn theater en dans binnen het Basispakket.

Kunst- en Cultuureducatie met kwaliteit
TIJ vindt het van groot belang dat kinderen en jongeren tijdens hun schooltijd kennis maken met verschillende kunstdisciplines en deelnemen aan inspirerende activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Om niet alleen de ontwikkelingen die in het hoofd plaatsvinden te voeden, maar ook nieuwe belevingen te ondervinden vanuit het hart en lijf.
Kunsteducatie gaat over het ontwikkelen van je kracht en mogelijkheden als individu. Over vals dúrven zingen, eindelijk iets met je dans aspiraties doen, je lekker voelen op de planken, leren over de oude en nieuwe wereld waarin jij woont, leren te genieten van beeldende kunst, leren te filosoferen, plannen initiëren en ongebaande wegen ingaan.

Kinderen en jongeren inspireren en interesseren voor kunst en cultuur is verbinding leggen met eigen interesses, het aanspreken van de eigen verbeelding en laten zien dat het elders vroeger ook al gedaan is. Het ontwikkelen van smaak, kennis en mening over kunst en cultuur. Het ontwikkelen en stimuleren van sociale vaardigheden, te leren samenwerken, te genieten en talenten te ontdekken. En aan het eind van het proces gaat het erom dat je geprikkeld bent tot het willen van méér, méér, méér!

Kunst- en cultuureducatie op maat voor basisscholen en VO
Kunsteducatie moet spannend en uitdagend zijn en goed aansluiten bij de doelgroep. TIJ ontwikkelt daarom graag kunstprojecten op maat, die aansluiten bij de educatiewens van de school. Ons team van professionele, jonge en bevlogen docenten geeft lessen in o.a. theater, musical, dans, zang, muziek. beeldend en media.
We bieden een totaalpakket van organisatie, programma ontwikkeling en begeleiding van de leerkrachten.

Spektakeldagen tijdens uw studiedag
TIJ biedt ook bijzondere Spektakeldagen aan op de studiedagen van uw docenten.
Normaal gesproken is de school op deze dagen dicht en zijn de leerlingen vrij. Wij organiseren op de studiedagen leuke en leerzame Spektakeldagen op school, waar de ouders hun kind(eren) voor kunnen opgeven. Een bijzondere dag voor de kinderen en een handige opvang voor de ouders!

Leerlijnlab MOCCA
Lees hier veelgestelde vragen over het leerlijnlab

 

DOWNLOAD HIER ONS AANBOD

TIJ op school Overzicht