Visie en Missie

TIJ levert een bijdrage aan de culturele vorming van kinderen en jongeren in Amsterdam. Met de Binnenschoolse en Buitenschoolse cultuureducatie laten we kinderen en jongeren kennismaken met kunst- en cultuureducatie. Wij prikkelen leerlingen om een eigen kijk op kunst te ontwikkelen en begrip voor elkaar te verbreden.

De artistieke visie van Jeugdtheaterschool TIJ is in één zin samen te vatten:

 ‘Docenten geven leerlingen de tools om hun eigen verhaal te vertellen.’

Een belangrijk element van de artistieke visie is de belevingswereld van kinderen en jongeren als uitgangspunt. Docenten geven leerlingen de middelen om de fantasie, verhalen en ideeën die zij in zich dragen tastbaar te maken en te vertalen naar theater. Door leerlingen vanaf de conceptfase te betrekken bij het maken van presentaties worden voorstellingen gevuld met eigen materiaal. In dit materiaal ligt hun visie op de wereld verscholen die tot het eindproduct in de kern zichtbaar blijft. Leerlingen werken samen mee aan dit product en delen zo hun gedachten over hun eigen plaats in de wereld. Het leren en ontdekken van theaterdisciplines houdt hierdoor zoveel meer in: kinderen en jongeren leren betrokken in de wereld te staan, vol zelfvertrouwen en trots te presenteren en te delen wat hun van binnen beweegt.

Jeugdtheaterschool TIJ Overzicht