Persoonlijke gegevens
Achternaam (leerling) *
Tussenvoegsel
Voornaam (leerling) *
Voorletters (leerling)
Geboortedatum (leerling) *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon (ouder)
Mobiel (ouder)
E-mail (ouder) *
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. (ouder) *
T.n.v. (ouder)
Vragen
Aanvullende informatie leerling
Op welke school zit de leerling *
In welke schoolgroep/klas leerjaar 2020/2021 *
 
Hoe bent u bij TIJ terecht gekomen
Op welke wijze bent u bij onze lessen terecht gekomen:
Heeft de leerling eerder lessen gevolgd bij TIJ?
Zo ja, welke lessen
 
Maak hieronder de keuze voor les waar u uw dochter of zoon voor wilt aanmelden
4 t/m 8 jaar (groep 1 t/m 4)
Kleutertheater blok 1 Kleutertheater blok 2 Kleutertheater blok 3
Combiklas 1 woensdag Combiklas 1 zaterdag Combiklas 1 Watergraafsmeer
 
8 t/m 10 jaar (groep 5/6)
Theaterklas 2 Combiklas 2 Watergraafsmeer
Musicalklas 2 woensdag Musicalklas 2 donderdag
 
10 t/m 12 jaar (groep 7/8)
Theaterklas 3 Combiklas 3 Watergraafsmeer
Musicalklas 3 woensdag Musicalklas 3 donderdag
 
12 t/m 18 jaar (voortgezet onderwijs)
Productieklas 1 Productieklas 2 Productieklas 3
Verdiepingsklas
 
Vakantiecursussen 2020
Summerschool juli Zomertheaterweek augustus Kerstvakantie project
 
KORTINGSMOGELIJKHEDEN
Meer weten over de kortingsmogelijkheden? Ga dan naar www.jeugdtheaterschooltij.nl/lesgeld
Ja, mijn zoon/dochter heeft een stadspas en gebruikt de kortingsactie
Ja, wij komen in aanmerking voor het Jongerencultuurfonds
 
TOESTEMMING PUBLICATIE FOTO’S EN VIDEO’S
Op onze jeugdtheaterschool laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden.
Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, lessen en voorstellingen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.
Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s
en video’s geen namen van leerlingen. De toestemming geeft u voor de periode dat uw zoon/dochter bij ons is ingeschreven. U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming.
 
Hierbij verklaart ondergetekende dat foto’s en video’s door Jeugdtheaterschool TIJ gebruikt mogen worden op de volgende wijze:
*aankruisen waarvoor u toestemming geeft (meerdere keuze zijn mogelijk)
in de flyers en posters en brochure van de Jeugdtheaterschool
op de website van de jeugdtheaterschool
op sociale media accounts van de school zoals Facebook en Instagram
Let op: foto's van voorstellingen etc. worden op verborgen locaties wel gedeeld met ouders en leerlingen uit dezelfde klas
Opmerking