Persoonlijke gegevens
Achternaam (leerling) *
Tussenvoegsel
Voornaam (leerling) *
Voorletters
Geboortedatum (leerling) *
*
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon (ouder)
Mobiel (ouder)
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail (ouder) *
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
Vragen
Aanvullende informatie leerling
Op welke school zit de leerling*
In welke schoolgroep/klas leerjaar 2023/2024*
 
Hoe bent u bij TIJ terecht gekomen
Op welke wijze bent u bij onze lessen terecht gekomen:
Heeft de leerling eerder lessen gevolgd bij TIJ?
Zo ja, welke lessen
 
Maak hieronder de keuze voor les waar u uw dochter of zoon voor wilt aanmelden
4 t/m 8 jaar (groep 1 t/m 4)
Proefles Kleutertheater blok 1 (september) Proefles Kleutertheater blok 2 (januari) Proefles Kleutertheater blok 3 (april)
 
KORTINGSMOGELIJKHEDEN
Mocht u doorgaan na de proefles is het voor ons goed om te weten of u recht heeft op een korting. Meer weten over de kortingsmogelijkheden? Ga dan naar www.jeugdtheaterschooltij.nl/lesgeld
Ja, mijn zoon/dochter heeft een stadspas en gebruikt de kortingsactie
Ja, wij komen in aanmerking voor het Jongerencultuurfonds
 
TOESTEMMING PUBLICATIE FOTO’S EN VIDEO’S
Op onze jeugdtheaterschool laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn.
Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, lessen en voorstellingen.
Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden.
We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen.
De toestemming geeft u voor de periode dat uw zoon/dochter bij ons is ingeschreven.
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming
Hierbij verklaart ondergetekende dat foto’s en video’s door Jeugdtheaterschool TIJ gebruikt mogen worden
*aankruisen indien u toestemming geeft
voor PR-doeleinden van de Jeugdtheaterschool via online en offline kanalen zoals posters en social media posts.
Let op: foto's van voorstellingen etc. worden op verborgen locaties wel gedeeld met ouders en leerlingen uit dezelfde klas
ALGEMENE VOORWAARDEN
*Ik ga akkoord met de Algemene voorwaarden van Jeugdtheaterschool TIJ
Opmerking